Oblicz: `abs(99)+ abs(-18)`
`-81`
`127`
`125`
`81`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(99)+ abs(-18) = 99+18=127`