Oblicz: `abs(-256)- abs(56)`
`-200`
`312`
`198`
`200`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`(-256)- abs(56)= 256 - 56= 200`