Oblic: `abs(118)- abs(-20)`
`138`
`-138`
`98`
`-98`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(118)- abs(-20) = 118-20=98`