Oblicz: `abs(-20)- abs(3)`
`-23`
`17`
`-17`
`23`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-20)- abs(3)= 20-3=17`