Oblicz: `abs(-8)- abs(-13)`
`21`
`-21`
`-5`
`5`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-8)- abs(-13)= 8 - 13= -5`