Oblicz: `abs(3 2/3)- abs(1 1/3)`
`2`
`2 1/3`
`2`
`-2 1/3`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(3 2/3)- abs(1 1/3) = 3 2/3- 1 1/3= 2 1/3`