Oblicz: `abs(-2 1/3)+ abs(1 1/3)`
`1`
`3 2/3`
`2 2/3`
`-3 2/3`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
Oblicz: `abs(-2 1/3)+ abs(1 1/3) = 2 1/3+ 1 1/3= 3 2/3`