Oblicz: `abs(-2 1/2)+ abs(1 1/2)`
`4`
`3`
`1`
`-4`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-2 1/2)+ abs(1 1/2)= 2 1/2 + 1 1/2= 4`