Rozwiąż nierówność `|x^3-1|<x^2+x+1`
`(0,5)`
`(0,2)`
`(0,1)`
`(0,3)`
Sprawdź czy wyrażenie w wartości bezwzględnej jest większe czy mniejsze od `0`
`|x^3-1|<x^2+x+1` `|(x-1)(x^2+x+1)|<x^2+x+1` `|x-1|*|x^2+x+1|<x^2+x+1` Można zauważyć, że: `x^2+x+1>0` bo `Delta>0` W takim razie możemy obie strony nierówności podzielić stronami przez `x^2+x+1` zostaje nierówność |x-1|<1` `-1<x-1<1//+1` `0<x<2`