Oblicz: `|-3| =`
`-6`
`3`
`-3`
`6`
Wartość bezwzględna mówi o tym, o ile dana liczba jest oddalona od zera na osi liczbowej i zawsze jest wartością dodatnią.