Rozwiąż nierówność `4−2*|x−4|>−10`
`x in (3;-11)`
`x in (−3;11)`
`x in (3;11)`
`x in (−3;-11)`
Należy przekształcić równanie tak, aby po jednej stronie zostało tylko wyrażenie w module
`4−2⋅|x−4|>−10 //−4` `−2*|x−4|>−14 // -: (-2)` `|x−4|<7` `x−4<7` `x−4>−7` `x<11` `x>−3` To oznacza, że `x in (−3;11)`.