Rozwiąż nierówność `(|2x|−4)/2 <= 5`
`x in (: −7;7 :)`
`x in (: −7;-7 :)`
`x in (: 7;7 :)`
`x in (: −7;-7 :)`
brak
`(|2x|−4)/2 <= 5 //*2` `|2x|−4 <= 10` `|2x| <= 14` `2x <= 14` `2x >= −14` `x<=7` `x>=−7` Możemy więc zapisać, że `x in (: −7;7 :)` .