Rozwiąż nierówność `|2x−5|>3`
`x in (−oo;2) uu (6;+oo)`
`x in (−oo;1/2) uu (5;+oo)`
`x in (−oo;1/3) uu (4;+oo)`
`x in (−oo;1) uu (4;+oo)`
`|x| > a vv |x| < -a`
`2x−5>3` `2x−5<−3` `2x>8` `2x<2` `x>4` `x<1` Tym razem nasz x może być mniejszy od `1` oraz większy od `4`, zatem `x in (−oo;1) uu (4;+oo)` .