Rozwiąż równanie `4+|x+3|=15`
`x in {-14;-8}`
`x in {14;-8}`
`x in {-14;8}`
`x in {14;8}`
`|a| = a vv |a| = -a`
`4+|x+3|=15` `|x+3|=11` `x+3=11 vv x+3=−11` `x=8 vv x=−14` Rozwiązaniem naszego równania jest więc para liczb `x=−14` oraz `x=8`.