Rozwiąż równanie `|−x+5|=10`
`x in {-5;-15}`
`x in {5;-15}`
`x in {-5;15}`
`x in {5;15}`
`|a| = a vv |a| = -a`
`−x+5=10 vv −x+5=−10` `−x=5 vv −x=−15` `x=−5 vv x=15` To oznacza, że nasze równanie ma dwa rozwiązania: `x=−5` oraz `x=15`.