Rozwiąż równanie `|2x+3|=7`
`x in {-5;-2}`
`x in {5;-2}`
`x in {-5;2}`
`x in {5;2}`
`|a| = a vv |a| = -a`
`|2x+3|=7` `2x+3=7 vv 2x+3=−7` `2x=4 vv 2x=−10` `x=2 vv x=−5` To oznacza, że rozwiązaniem równania jest para liczb: `x=−5` oraz `x=2`.