Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą - wymierną czy niewymierną - jest wynik obliczeń. `|3- pi|-|pi-3|`
`pi`
-3
0
3
sprawdź czy wyrażenie w wartości bezwzględnej jest większe czy mniejsze od 0
` |3-pi|-|pi-3|` `|3-pi| < 0` `|pi-3| > 0` `-(3- pi)-(pi-3)=-(3-pi)=-3+pi-pi+3=0`