Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbę - wymierną czy niewymierną - jest wynik obliczeń. `2sqrt3 - |3-2sqrt3|`
`3`
`-3`
`3 sqrt 3`
`4`
sprawdź czy wyrażenie w wartości bezwzględnej jest większe czy mniejsze od 0
`2sqrt3 - |3-2sqrt3|` `|3-2sqrt3|<0` `2sqrt3 -[-(3- 2sqrt3 )]= 2sqrt3 + 3 - 2sqrt3 =3`