Oblicz: `0,2 * |x-1|=0,4`
x `in` {3,1}
x `in` {3,-3}
x `in` {-1,1}
x `in` {3,-1}
Należy zwrócić uwagę na to że |a| = b gdy a = b lub a = -b
`0,2*|x-1|=0,4` `|x-1|=2` `x-1=2` i `x-1=-2` `x=3` i `x=-1`