Oblicz. `log_ (2) 8 + log_ (2) 16`
`10`
`7`
`5`
`16`
Skorzystaj z własności logarytmów.
`log_ (2) 8 + log_ (2) 16 = log_ (2) (2 cdot 16)` `log_ (2) 128 = x` `2^x = 128` `2^x = 2^7` `x = 7`