Oblicz `x`. `log_(3) 81 = x`
`x = 4`
`x = 3`
`x = 9`
`x = 27`
Do której potęgi należy podnieść liczbę 3 aby otrzymać liczbę 81?
`log_(3) 81 = x` `3^x = 81` `3^x = 9^2` `3^x = (3^2)^2` `3^x = 3^4` `x = 4`