O liczbie `x` wiadomo, że `log_3x=9`. Zatem:
`x=9^3`
`x=2`
`x=1/2`
`x=3^9`
`log_ a c=b` `to` `a^b=c`
`log_ a c=b` `to` `a^b=c` `log_3x=9` `x = 3^9`