Liczba `log_5 sqrt125` jest równa
`2/3`
`3`
`2`
`3/2`
Przedstaw liczbę `sqrt125` w postaci potęgi liczby `5`
`log_5 sqrt125=log_5 (5^3)^(1/2)=log_5 5^(3/2)=3/2`