Wyrażenie `log_2(3x+3)` jest określone dla wszystkich liczb `x` spełniających warunek
`x>−3`
`x<=0`
`x<=1`
`x>−1`
Wyrażenie `log_a b` jest określone dla `b>0`
`3x+3>0` `3x>−3//-:3` `x>−1`