Liczba `log_3 4,5+log_3 2` jest równa
`2`
`3`
`log_3 6,5`
`log_6 6,5`
`log_a(x*y)=log_ax+log_ay`
`log_3 4,5+log_3 2=log_3 (4,5*2)=log_3 9`