Oblicz `sqrt11+12-sqrt13+14`
`26-sqrt24`
`26-sqrt2`
`26+sqrt11-sqrt13`
`26+sqrt11-sqrt13`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt11+12-sqrt13+14=12+14+sqrt11-sqrt13=26+sqrt11-sqrt13`