Oblicz `sqrt3cdot sqrt6-sqrt18`
`sqrt18+6`
`6`
`0`
`sqrt18`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt3cdot sqrt6-sqrt18=sqrt18-sqrt18=0`