Oblicz `sqrt5cdot sqrt5cdot sqrt5`
`5sqrt5`
`3sqrt5`
`sqrt124`
`sqrt15`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt5cdot sqrt5cdot sqrt5=sqrt25cdot sqrt5=5sqrt5`