Oblicz `sqrt8cdot sqrt8cdot sqrt8`
`8sqrt8`
`3sqrt8`
`sqrt24`
`sqrt511`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt8cdot sqrt8cdot sqrt8=sqrt64 cdot sqrt8=8sqrt8`