Oblicz `2sqrt6+sqrt2cdot sqrt3`
`3sqrt6`
`2+2sqrt6`
`2sqrt6+sqrt5`
`sqrt11`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`2sqrt6+sqrt2cdot sqrt3=2sqrt6+sqrt6=3sqrt6`