Oblicz `sqrt10-sqrt6+sqrt6`
`5`
`sqrt10+sqrt6`
`sqrt10`
`10`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt10-sqrt6+sqrt6=sqrt10-0=sqrt10`