Oblicz `sqrt7cdot sqrt3-sqrt2`
`sqrt21+sqrt2`
`sqrt21-sqrt2`
`sqrt19`
`sqrt23`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt7cdot sqrt3-sqrt2=sqrt21-sqrt2`