Oblicz `sqrt8cdot sqrt4+sqrt6`
`19`
`20`
`sqrt32+sqrt6`
`sqrt40`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt8cdot sqrt4+sqrt6=sqrt32+sqrt6`