Oblicz `(3sqrt5+6sqrt8)/3`
`sqrt(5/3)+sqrt(8/3)`
`sqrt5+6sqrt8`
`3sqrt5+2sqrt8`
`sqrt5+2sqrt8`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`(3sqrt5+6sqrt8)/3=sqrt5+2sqrt8`