Oblicz `sqrt2 cdot sqrt8`
`sqrt10`
`sqrt8`
`5`
`4`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt2cdot sqrt8=sqrt16=4`