Oblicz `7+sqrt3cdot sqrt5`
`sqrt15`
`sqrt15+7`
`sqrt22`
`sqrt8+7`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`7+sqrt3cdot sqrt5=sqrt15+7`