Oblicz `sqrt2cdot sqrt3`
`5`
`sqrt6`
`sqrt5`
`6`
Skorzystaj z własności działań na pierwiastkach.
`sqrt2cdot sqrt3=sqrt6`