Oblicz `6sqrt7+3sqrt7-4sqrt7`
`7sqrt7`
`sqrt7`
`3sqrt7`
`5sqrt7`
Pogrupuj liczby na wymierne i niewymierne.
`6sqrt7+3sqrt7-4sqrt7=5sqrt7`