Oblicz: `70 : ( 8 1/5 - 7,8 - 0,05 )=`
`20 3/5`
`9 4/5`
`200`
`5,6`
Zamień liczby mieszane i ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe/niewłaściwe. Przy odejmowaniu sprowadź je do wspólnego mianownika. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`70 : ( 8 1/5 - 7,8 - 0,05 ) = 70 : ( 41/5 - 780/100 - 5/100 ) =` `= 70 : ( 41/5 - 785/100) = 70 : ( 820/100 - 785/100) = 70 : 35/100 =` `= 70 : 7/20 = 70/1 * 20/7 = 10 * 20 = 200`