Oblicz: `24,75 : 3/4 + 5 1/2 : 2 3/4=`
`25,75`
`35`
`21`
`12,25`
Zmień ułamek dziesiętny na ułamek niewłaściwy. Przy dodawaniu sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
` 24,75 : 3/4 + 5 1/2 : 2 3/4 = 24 3/4 : 3/4 + 11/2 : 11/4 = ` `= 99/4 * 4/3 + 11/2 * 4/11 = 33/1 * 1/1 + 1/1 * 2/1 =` `= 33 + 2 = 35`