Oblicz: `5 3/4 * 1/23 - 2 2/7 * 1/16=`
`- 3/28`
`3/28`
`2`
`4/7`
Zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Przy odejmowaniu ułamków sprowadzamy je do wspólnego mianownika. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`5 3/4 * 1/23 - 2 2/7 * 1/16 = 23/4 * 1/23 - 16/7 * 1/16 = 1/4 * 1/1 - 1/7 * 1/1 =` `= 1/4 - 1/7 = 7/28 - 4/28 = 3/28`