Oblicz: `2 1/2 + 3 * ( 6,2 + 4,8 )=`
`20`
`35 1/2`
`121/2`
`15 3/5`
Zamień ułamki dziesiętne na ułamki niewłaściwe. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`2 1/2 + 3 * ( 6,2 + 4,8 ) = 2 1/2 + 3 * ( 62/10 + 48/10 ) =` `=2 1/2 + 3 * 110/10 = 2 1/2 + 3 * 11 = 2 1/2 + 33 = 35 1/2`