Oblicz: `6,4 : 2 2/15 - 24 8/10 : 4/5=`
`28`
`17`
`-28`
`-17`
Zamień ułamki dziesiętne na ułamki niewłaściwe. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
` 6,4 : 2 2/15 - 24 8/10 : 4/5 = 64/10 : 2 2/15 - 248/10 : 4/5 =` `= 64/10 : 32/15 - 248/10 : 4/5 = 64/10 * 15/32 - 248/10 * 5/4 =` `= 2/10 * 15/1 - 62/10 * 5/1 = 30/10 - 310/10 = - 280/10 = -28`