Oblicz: `( 4 1/3 - 2 1/6 ) : 1 5/8=`
`1 1/3`
`8/3`
`1 1/6`
`9/8`
Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika przy odejmowaniu. Następnie zamień liczby mieszane na ułamek niewłaściwy. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`( 4 1/3 - 2 1/6 ) : 1 5/8 = ( 4 2/6 - 2 1/6 ) : 1 5/8 = 2 1/6 : 1 5/8 =` `13/6 : 13/8 = 13/6 * 8/13 = 1/6 * 8/1= 8/6 = 1 2/6 = 1 1/3`