Oblicz: `3,5 * 1/5 + 2/7 * 0,84=`
`0,56`
`0,94`
`2,3`
`5,6`
Zamień ułamki dziesiętne na zwykłe lub niewłaściwe. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`3,5 * 1/5 + 2/7 * 0,84 = 35/10 * 1/5 + 2/7 * 84/100 = 35/10 * 1/5 + 12/50 =` `= 35/50 + 12/50 = 47/50 = 94/100 = 0,94`