Oblicz: `5/6 : ( 1 3/4 + 2 1/2)=`
`10/51`
`20/153`
`3/5`
`12/49`
Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika przy ich dodawaniu. Zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!
`5/6 : ( 1 3/4 + 2 1/2 ) = 5/6 : ( 1 3/4 + 2 2/4 ) = 5/6 : 3 5/4 =` `5/6 : 17/4 = 5/6 * 4/17 = 5/3 * 2/17 = 10/51`