Oszacuj wynik działania `0,347+0,576`
`lt1`
`gt1`
`=1`
`=0`
`0,3+0,5=0,8`
`0,347+0,576lt1`