Oszacuj wynik działania `0,247+0,678`
`gt1`
`=1`
`=0`
`lt1`
`0,2+0,6=0,8`
`0,247+0,678lt1`