Oszacuj wynik działania `0,65+0,33`
`lt1`
`gt1`
`=1`
`=0`
`0,05+0,03=0,09` `0,6+0,3lt1`
`0,65+0,33lt1`