Oszacuj wynik działania `0,76+0,38`
`lt1`
`=1`
`=0`
`gt1`
`0,7+0,3=1`
`0,76+0,38gt1`